Nordijski i Pur Pur u novoj ambalaži

Naše zrno Nordijski i Pur Pur hleb ovog juna dobiće novu ambalažu. Osim što ih potrošači prepoznaju po kvalitetu, vrhunskom ukusu i specifičnom obliku, od sada će ih prepoznavati i po novom, premium pakovanju! Pakovani hleb je trend svuda u svetu, u poslednjih nekoliko godina i kod nas. Ambalaža ima ulogu da zaštiti hleb od…

Kampanja „Naše zrno“

Kompanija Don Don i novi brend „Naše zrno“ od 10. maja započeli su kampanju koja ima cilj da upozna kupce i potrošače sa proizvodima, ali i da ih edukuje. Kampanja će biti podeljena na dva dela. U prvom delu kampanje biće promovisana kategorija Domaćih hlebova, a posebno će biti promovisani Seoski i Ražani hleb koji…