Rukovodstvo kompanije

Aleš Mozetič – direktor sistema Gorazd Čuk – prokurista, direktor divizije marketinga, razvoja, kontrolinga i IT Boris Viktorovski – direktor prodaje (International) Alenka Mozetič Zavrl – direktor divizije finansije/administracija Članovi rukovodstva za Srbiju Mišo Dukić – direktor finansija Dejan Lakčević – direktor prodaje Ljiljana Lučić – direktor proizvodnih jedinica Nenad Đorđević – direktor marketinga i…