Aleš Mozetič – direktor sistema
Gorazd Čuk – prokurista, direktor divizije marketinga, razvoja, kontrolinga i IT
Boris Viktorovski – direktor prodaje (International)

Alenka Mozetič Zavrl – direktor divizije finansije/administracija

Članovi rukovodstva za Srbiju

Mišo Dukić – direktor finansija
Dejan Lakčević – direktor prodaje
Ljiljana Lučić – direktor proizvodnih jedinica
Nenad Đorđević – direktor marketinga i razvoja
Dragana Pešić – direktor nabavke
Branko Radičević – direktor kontrolinga
Jelena Singer – HR direktor
Nada Simić Kolović – direktor sektora pravnih i kadrovskih poslova
Dragana Gajić– šef računovodstva
Marija Janković – voditelj administracije

Zorica Jovanović – kontrolor prodaje