Gurmanski hleb - 250g

Gurmanski hleb pravimo od polubelog brašna tip „700“, prepoznatljive arome, lako svarljiv.

Polubelo brašno tip „700“ ima veći sadržaj sastojaka koji potiču iz spoljneg dela zrna, u odnosu na pšenično belo brašno tip „500“. Odlikuje se i većim sadržajem proteina, masti, vitamina i enzima u odnosu na pšenično belo brašno tip „500“.

Specijalni pakovani hleb donosi drugačiji koncept u odnosu na tradicionalne vrste hlebova.