Zrenjanin, 27. januar 2015. – Otkako je Don Don zakupio proizvodne kapacitete Žitoprodukta i mlina do sada je u širenje poslovanja neprestano ulagano u opremu i  tehnologiju i osposobljavanje dotrajalih kapaciteta. „U mlinu u Zrenjaninu pored redovnog godišnjeg remonta mlina i remonta dotrajale opreme, urađena  je i zamena postojećih običnih elevatorskih traka za transport brašna sa trakama za prehrambenu industriju. Ugrađena su i tri kontrolna sita u silosu za brašno radi dodatnog kontrolnog prosejavanja brašna za kilogramsko pakovanje i isporuke prema pekarama. Sve ovo je urađeno u cilju veće bezbednosti proizvoda koji izlaze iz mlina. U prethodnoj godini mlin je radio sa maksimalnim kapacitetom i iskorišćenost je bila 100%“, kaže  Branko Kovačević, iz Žitoprodukta.

„Brašnom iz našeg mlina snabdevaju se svi pogoni u sistemu Don Dona, kojih ima deset širom Srbije. Organizuje se i ugovara proizvodnja visokokvalitetne sorte pšenice – poboljšivača, čime se obezbeđuje proizvodnja kvalitetnijeg brašna,“ naglašava Kovačević.

Osim što je još prošle počela ponovo proizvodnja kilogramskog brašna, koje iz Žitprodukta nije izašlo na tržište deset godina, u počela je i proizvodnja brašna za izvoz za Sloveniju, a 2015. je u planu pakovanje i isporuka brašna od 5kg koje treba da počne već u februaru.

Ove godine planirana su ulaganja u obnovu dela dotrajale opreme, u postojeću infrastrukturu, kao i u nove tehnologije i recepturu, koje omogućavaju primenu svetskih trendova u proizvodnji brašna. Inače, Žitoproduktu se redovno rade sva ispitivanja i kontrole vezane za ekologiju (buka, vazduh i praškaste čestice).

Što se novih proizvoda tiče, pekara prati tendenciju razvoja prema marketinškom planu, pa je za sada u pripremi i nova vrsta specijalno svežeg hleba. Na teritoriji koju proizvodima pokriva poslovna jedinica Zrenjanin najveći rast i dalje je zabeležen kod rezanog hleba. Takođe, u skladu sa novim trendom zdravog života povećava se potrošnja domaćeg hleba bez editiva, što govori i o novim navikama u ovom delu tržišta.

Sa lokalnom zajednicom Don Don i Žitoprodukt sarađuju na svim nivoima, od inspekcijskih službi, edukacije i društveno odgovornih projekata. U planu je organizacija prakse za učenike, što je jedan deo plana stvaranja baze budućih kadrova. U vreme kada je bilo skoro nemoguće doći do ugroženih područja, Žitoprodukt je sve vreme isporučivao smo brašno u Krupanj.