Od ulaska na srpsko tržište do danas kompanija Don Don, koja je zakupac zrenjaninskog Žitoprodukta, uložila je 30 mil EUR i od tada neprestano ulaže u razvoj, proširenje kapaciteta i uvođenje novih proizvoda, što će nastaviti i u budućnosti.  „Prošla godina bila je veoma uspešna i na planu širenja i povećanja proizvodnih kapaciteta, i zato je planska obnova postojećih pogona i njihova iskorišćenost prvi imperativ i za buduće korake“, kaže Nenad Đorđević, direktor marketinga Don Dona.

U protekle dve godine, otkako je Don Don zakupio proizvodne kapacitete Žitoprodukta i mlina do sada je u širenje poslovanja postepeno ulagano u opremu: kupljena su 2 vrgača mekinja, 2 vibro sita, 5 protočnih vaga za praćenje proizvodnje, 2 sistema za kvašenje, pakerica za kilogramsko brašno, gasni viljuškar, mašina za strečovanje, 2 kompresora (Aerzen), 4 mešalice za brašno, pakerica za stočno brašno, osposobljen magacin za skladištenje uvrećenog brašna. Na tržištu se pojavilo brašno u kilogamskom pakovanju, koje Žitoprodukt nije imao poslednjih 10-ak godina. Kompanija je  novembru 2013. godine investirala u povećanje kapaciteta prerade i mlevenja pšenice sa 160 na 200 t/dan brašna.  „Danas je iskorišćenost kapaciteta mlina od 80 do 100%. U mlinu ima 34 zaposlena radnika  (sa laboratorijom). U pekari ima 66  zaposlena radnika (proizvodnja, distribucija i administracija). Brašnom iz našeg mlina snabdevaju se svi pogoni u sistemu Don Dona. Organizuje se i ugovara proizvodnja visokokvalitetne sorte pšenice – poboljšivača, čime se obezbeđuje proizvodnja kvalitetnijeg brašna,“ kaže Verica Petrov iz Žitoprodukta.

Što se novih proizvoda tiče, pekara prati tendenciju razvoja prema marketinškom planu, pa je za sada u pripremi i nova vrsta specijalno svežeg hleba. Na teritoriji koju proizvodima pokriva poslovna jedinica Zrenjanin najveći rast zabeležen je kod režanog hleba. Takođe, u skladu sa novim trendom zdravog života povećava se potrošnja domaćeg hleba,  posebno seoskog i ražanog bez editiva, što govori i o novim navikama u ovom delu tržišta.

Sa lokalnom zajednicom Don Don i Žitoprodukt sarađuju na svim nivoima, od inspekcijskih službi, edukacije i društveno odgovornih projekata. U planu je organizacija prakse za učenike, što je jedan deo plana stvaranja baze budućih kadrova. U 2014. godini planirana su ulaganja u obnovu dela dotrajale opreme, u postojeću infrastrukturu, u opremu i nove tehnologiju i recepturu, koje omogućavaju primenu svetskih trendova u proizvodnji brašna.