Pravi se po tradicionalnom postupku, od mekanog testa, sa malo kvasca i dugim odmaranjima testa

Sa kombinacijom recepture koju čine prvenstveno brašna visokog kvaliteta somun Naše zrno je prepoznatljivog ukusa, arome, tesksture i tradicionalnog izgleda