Beograd 17. mart 2016 – U okviru svoje akcije „Podeli radost“ i misije da pruži pomoć onima kojima kojima je to najpotrebnije, predstavnica kompanije Don Don, Aleksandra Đurišić i član Gradskog veća Dragomir Petronijević posetili su Svratište za decu Beograd i obradovali decu proizvodima Tvojih 5 minuta.
„Deca u Svratište najčešće dolaze radi zadovoljenja osnovnih potreba za hranom i higijenom. Zato nam je donacija kompanije Don Don veoma dragocena. Primarni razlog što deca rade na ulici jeste ekstremno siromaštvo kojem su izložena i moraju da pomažu roditeljima u popunjavanju kućnog budžeta. Kada dete počne da dolazi u Svratište i kada ovde može da jede, da se okupa, da dobije čistu odeću i obuću, školski pribor, automatski se budžet porodice malo rasterećuje. Nadam se da će primer Don Dona slediti i druge društveno odgovorne kompanije, jer kao što vidite, svaka pomoć nam je i više nego dobrodošla“ – izjavila je Mina Lukić, koordinatorka Svratišta za decu sa ulice Beograd.

SvratišteU okviru svog društveno odogovornog poslovanja kompanija Don Don kontinuinirano pomaže brojne ustanove među kojima su prihvatilišta za decu i odrasle, škole, domovi u Beogradu, ali i u svim lokalnim sredinama u kojima posluje. Od početka godine realizovane su donacije Prihvatilištu za decu, Sigurnoj kući, Prihvatilištu za stare, SOS selu u Kraljevu, brojnim školama, a Don Don će svoju misiju nastaviti i u narednom periodu.

___________________________________________________________________________________________________

O Svratištu

Opšti cilj programa Svratišta  bio je da doprinese što potpunijem ostvarenju prava dece koja žive ili rade na ulici, a koja dobrovoljno zatraže ili pristanu na uslugu. To bi se postiglo privremenim ili povremenim pružanjem urgentnih intervencija i zadovoljavanjem trenutnih potreba navedene korisničke grupe, kao i putem obezbeđivanja dostupnosti drugih usluga, prava i mera u sistemu zdravstvene, socijalne zaštite i drugim odgovarajućim sistemima, kao i posredovanje i kontinuiranu podršku prilikom upisa i pohađanja škole tokom 24 sata dnevno.

Kontakt za medije:
Aleksandra Tasić
mail: [email protected]
tel:+381 62 83 99 430