Beograd, 17. maj 2014 – Pogon Pekarstvo AD Kraljevo koji se nalazi u Grdici, naselju ugroženom poplavama, radi bez smetnji i preuzeo je na sebe da proizvede i dostavi količine hleba koje ostali pogoni zbog ugroženosti nisu mogli, poručio je Milentije Čampar, regionalni direktor kompanije Don Don za područje Kraljeva.

“Pekarstvo je obezbedilo rezerve čiste vode u slučaju da dođe do zagađenja, tako da će se hleb proizvoditi čak i ukoliko dođe do nemilih posledica poplava. Nažalost, neke kraljevačke pekare danas nisu mogle da pokrenu proizvodnju, tako da smo preuzeli na sebe te količine. Naše ekipe su na terenu i sarađujemo sa Crvenim Krstom u pružanju pomoći svima kojima je to neophodno” – izjavio je Čampar.