19.12.2012. u Kikindi je održana prodaja „Pekare Kikinda“, neposrednom nagodbom. Naša kompanija Don Don  nadmetala se sa „Trivit“-om iz Bečeja, a bečejska firma ponudila je cenu od 50,11 miliiona dinara. Kako je procenjena vrednost proizvodnog dela „Pekare Kikinda“ 149 miliona dinara, a ponuda manja od polovine procenjene vrednosti, odluku o prodaji doneće odbor poverilaca. Bez obzira na odluku odbora, potrošači u tom delu Srbije neće biti uskraćeni za kvalitetan hleb, jer kompanija Don Don ima još dve pekare u blizini Kikinde, tako da će naš hleb i dalje biti na tom tržištu.