Politika kvaliteta i bezbednosti hrane je sastavni deo ukupne poslovne politike DON DON D.O.O. što nas je učinilo vodećim proizvođačem pekarskih proizvoda u Republici Srbiji.

Cilj preduzeća je postići imidž proizvođača proizvoda konstantnog kvaliteta, ostvariti visoko prepoznatljivu robnu marku i biti i ostati lider .

Stalno povećanje zadovoljstva korisnika naših proizvoda najefikasnije možemo postići primenom, održavanjem i stalnim usavršavanjem sistema menadžmenta, kvalitetom  i  bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima  međunarodnih standarda  za kontrolu kvaliteta i bezbednosti proizvoda .

Ovo opredeljenja zahteva najviši kvalitet  i bezbednost  proizvoda, njihovo stalno usavršavanje i uvek i potpuno ispunjavanje specificiranih  zahteva, zakona i propisa i prilagođavanje željama sve većeg broja korisnika.

Zadatak Rukovodstva je da planiraju i postavljaju dostupne i merljive ciljeve u svim organizacionim delovima , da stalno kontrolišu dostignuto i postavljaju više zahteve.

Rukovodstvo će sve svoje napore usmeriti da se savremenim tehnološkim rešenjima i opremom, dobrom organizacijom, efikasnim sistemom obezbeđenja kvaliteta, stručnim i sposobnim kadrovima, ostvari kvalitet i bezbednost proizvoda po zahtevima naših i međunarodnih zakona i propisa i posebnim zahtevima kupaca uz isporuku u pravo vreme i u traženoj količini.

Od naših dobavljača i partnera očekujemo pristup koji podrazumeva integritet i pravednost,  da u  poslovnom odnosu  ostvarimo snažan partnerski odnos kako bi poboljšavali kvalitet i bezbednost proizvoda  na efikasan način.Istu predanost mi iskazujemo u odnosu prema našim kupcima.

Naš uspeh se zasniva na našim zaposlenima. Svakom zaposlenom će se  omogućiti da upozna svoje radne obaveze i odgovornosti, da se usavršava u svojoj struci i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i pokazanim rezultatima u radu.Razvijamo program obuke i timski rad koji su ključni za uspešno sprovođenje tih standarda i za postizanje izvrsnosti i konkurentnosti.

Zalažemo se za ekološki održive poslovne principe.Svesni smo da ćemo poštovanjem načela o očuvanju sredine u kojoj poslujemo doprineti zdravijem i kvalitetnijem životu.Poštovanje svih zakona i propisa u oblasti životne sredine je temelj na kojem gradimo naš učinak u zaštiti prirode , te težimo minimaliziranju otpada na najmanju meru i rizika za životnu sredinu u celini.

Rukovodstvo će stalno preispitivati i unapređivati politiku kvaliteta i bezbednosti  kako bi razvoj i poslovanje bilo u skladu sa najvišim zahtevima domaćih i međunarodnih  standarda.

Samo ovakvim kontinuiranim obezbeđenjem kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga imamo  stalno povećanje zadovoljstva korisnika naših proizvoda

Direktor

Aleš Mozetič