Ljudi koji vode Don Don postavljaju ciljeve u skladu sa načelom kvaliteta. Naš imperativ je poštovanje standarda, normi i uputstava, a naša najdraža nagrada jesu kupci i potrošači koji pepoznaju naš trud, uživaju u našim proizvodima, i ukazuju nam poverenje svakog dana.

Menadžment kompanije

Aleš Mozetič – Direktor sistema
Boris Viktorovski – Član uprave za prodaju

Članovi menadžmenta za Srbiju

Goran Latinčić – Zamenik Direktora privrednog društva za komercijalne poslove
Ljiljana Savić – Direktor Kontrole Kvaliteta
Ljiljana Lučić – Direktor proizvodnih jedinica
Dragana Pešić – Direktor nabavke
Jelena Singer – HR direktor
Miloš Marković – Direktor Marketinga i razvoja
Zoran Glušac – Direktor logistike
Snežana Jakovljević – Rukovodilac finansija i računovodstva
Zorica Janjić – Pomoćnik rukovodioca finansija i računovodstva
Bojan Obradović – Direktor IT sektora
Vanja Vujadinović – Rukovodilac administracije